Osvedčenia a oprávnenia

Spoločnosť BAMISERVIS spol. s r.o. je držiteľom všetkých potrebných dokladov, osvedčení a oprávnení k výkonu svojej činnosti v súlade s poskytovanými službami:

1, elektrotechnik špecialista podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre vykonávanie OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000V, trieda A, B

2, elektrotechnik špecialista podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000V, trieda A

3, technik požiarnej ochrany