Požiarna ochrana

Vykonávame: 1, služby technika požiarnej ochrany podľa paragrafu 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších...

Viac info

Revízie elektrických zariadení

Vykonávame: 1, východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie, elektrických zariadení, strojov, spotrebičov a el. ručného náradia do 1000 V...

Viac info

Revízie bleskozvodov

Vykonávame: 1, pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodných zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B...

Viac info

Montáž, oprava a údržba el. zariadení

Vykonávame: 1, opravy a údržby vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda...

Viac info

Domov