Montáž, oprava a údržba el. zariadení

Vykonávame:

1, opravy a údržby vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B

(A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)

2, realizácia novej alebo rekonštrukcia staršej elektroinštalácie a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B

(A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)

3, montáže do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B

(A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)