Požiarna ochrana

Vykonávame:

1, služby technika požiarnej ochrany podľa paragrafu 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a paragrafu 35 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

2, spracovanie dokumentácie

3, vykonávanie preventívnej činnosti ochrany pred požiarmi (OPP)